كل عناوين نوشته هاي علي

علي
[ شناسنامه ]
در پس اين تزوير و ريا ...... يكشنبه 90/9/27
قطرهاي اشک ياسم قلبمو داغون کرد ...... پنج شنبه 90/8/26
احساسي كه به تو دارم يه ......... ...... يكشنبه 90/8/8
آروم شدن دل با گرماي محبت شما ...... يكشنبه 90/8/1
بغض نشكسته ...... سه شنبه 90/7/26
فراموشي ...... شنبه 90/7/16
شريك عشق ...... شنبه 90/7/16
حرمت محبت را پاس بداريم ...... جمعه 90/7/15
سلام من به تو خاطره خوش ...... يكشنبه 90/7/10
دلم گرفته در اين غروب جمعه ...... جمعه 90/6/18
رنج ها و گنج ها ...... جمعه 90/6/18
در شب سكوت قلبم خفته ام ...... آرام بياييدنزدم ... ...... پنج شنبه 90/6/10
پازل دل- به ياد ياسم كه كيلومتر ها ازم دور است . ...... دوشنبه 90/5/31
به يادت خواهم بود ياسم اگر قدري داشتم نزد خدا در شب قدر ...... جمعه 90/5/28
خنده ياس ...... جمعه 90/5/28
<      1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها