كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) علي

علي
[ شناسنامه ]
ياس زيباترين نام دلدارم ...... سه شنبه 90/4/28
به همديگر محبت كنيد كه چقدر زود دير مي شود . ...... سه شنبه 90/4/28
تقديم به او كه محبت را بي ريا به من ارزاني كرد ...... سه شنبه 90/4/28
  ==>   ليست غير آرشيوي ها