كل عناوين نوشته هاي علي

علي
[ شناسنامه ]
قصه پر غصه سيب ...... شنبه 91/7/8
رنگ عشق ...... جمعه 91/6/17
پرنده و قفس ...... جمعه 91/6/17
زندگي ...... جمعه 91/6/17
سال نو مبارك ...... سه شنبه 91/1/1
ياس محبوبم ...... دوشنبه 90/12/29
سال نو .... ...... دوشنبه 90/12/29
ياسم دوستت دارم ...... شنبه 90/12/13
منتظر نظراتتونم هااااااااااااااااااااااااا ...... پنج شنبه 90/12/4
اينقدر تو رو دوست دارم ......... ...... پنج شنبه 90/11/27
من دنبال كسي هستم ...... ...... يكشنبه 90/11/16
هنوزم هم هستم ...... ...... پنج شنبه 90/11/13
شعر عشق ياس ...... جمعه 90/10/9
يه درد دل ساده ...... جمعه 90/10/9
يلدا ...... چهارشنبه 90/9/30
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها